Tıklayın Başvurun...
ANA MENÜ
Anasayfa
HABERLER
SANAL GEZİ-FOTO
SORU SOR!
PROGRAMLARIMIZ
ENGELLİ HAKLARI
İLETİŞİM
MAKALELER
BİZ KİMİZ
İNSAN KAYNAKLARI
UYGULANAN TESTLER
WISC-R Zeka Testi
Gelişim Testleri
Kişilik Testleri
Okul Olgunluğu Testi
BİLGİ BANKASI
Konuşma Terapisi
ZİHİNSEL ENGEL
Özel Öğrenme Güçlüğü
Down sendromu
İşitme Engeli
Otizm
Serebral Palsy
GECİKMİŞ KONUŞMA
DUYUSAL DAVRANIŞ
SOSYAL UYUM GÜÇLÜĞÜ
Görme Yetersizliği
Kromozom Anomalisi
Fragile X Sendromu
Dikkat Eksikliği
HiperaktiviteBozukluğu
Ortopedik yetersizlik
SPİNA BİFİDA
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
REAKTİF BAĞLANMA
FENİLKETONÜRİ
OKUL KORKUSU(FOBİSİ)
ÖNEMLİ TELEFONLAR
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
Otizm ile Oyun
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA OYUNUN ÖNEMİ
ÜYELİK

Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Üye olduğunuz zaman kurumumuzun yapmış olduğu seminerler, toplantılar ve eğitim çalışmalarından haberdar edileceksiniz.
Yaygın Gelişimsel Bozukluk ( Otizm, asperger,vb)
Otizmin Tanımı Belirtileri

 

        Çocuklarda otizm, beyin sistemindeki fizyolojik fonksiyonların, kimyasal dengenin bozulmasıyla, 3 yaşından önce ortaya çıkan, yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Otizm genetik nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir.


       Otizmin belirtilerini dil gelişimi, iletişim, sosyal beceriler, davranış ve aktiviteler olmak üzere 4 ana grupta incelemek mümkündür. Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bir çocukta bu belirtilerin hepsi birden olmayabilir. Erken tanı ve disiplinli tedaviyle otistik çocukların normal bir okula devam edebilmeleri mümkün olabilmektedir. Bunun dışında, otizm tanısı konmasa bile, otizmin belli semptomlarını gösteren çocuklar vardır.

 

       Bu çocuklarda belli gelişim alanlarında problem var demektir. Bu alanların, aileler tarafından da uygulanabilen eğitim programlarıyla mutlaka desteklenmesi gerekir. Bu tip sorunu olan çocukların aileleri, belli aralıklarla gelişim kontrolleri yaptırarak, sorunlu alanlardaki geriliği ve gelişmeyi izlemeli ve bu alanları nasıl destekleyebilecekleri konusunda profesyonel yardım almalıdır.

 

Dil Gelişimi
o Dil gelişimlerinde gerilik olur, konuşmayı geç öğrenirler
o Konuşulanları ve direktifleri anlamalar güç olur
o İstekleri için yetişkinlerin elinden tutmayı, işaret etmeyi tercih ederler
o Kısa konuşurlar


İletişim
o Göz kontağı kurmaktan kaçınırlar
o Genellikle duygusal bağ kurmaları güçtür
o Anneye aşırı bağlıdırlar veya hiç bağ kurmazlar
o Öpülmeyi ve kucaklanmayı sevmezler
o İsimleriyle seslenildiğinde tepkisizdirler


Sosyal Beceriler
o Sosyal becerileri zayıftır, sosyal ilişki kurmakta güçlük çekerler
o İnsanlara karşı ilgisizdirler
o Yaşıtlarıyla oynamakta ve oyun kurmakta yetersizlerdir
o Taklit becerileri yoktur
o Sosyal ortamlarda rahatsız olurlar. Büyük mağaza, çarşı vb. kalabalık ortamlardan uzak kalmak isterler
o Sosyal kurallara uymakta güçlük çekerler

 


Davranış ve Aktiviteler
o Yaşıtlarının oynadığı oyuncaklar ilgilerini çekmez
o Dönen objelere ilgi duyarlar; araba tekerleği, tencere kapağı, çamaşır makinesi, topaç gibi
o Yumuşak ve tüylü objeleri elleyemezler veya bunlardan çekinirler; tüylü oyuncaklar, kanat çırpma ve aynı sözleri tekrarlama gibi
o Tehlikelerin farkına varmakta zorlanırlar
o Nedensiz ağlar, bağırır ve çığlık atarlar
o Tuhaf davranışlar sergileyebilirler; elleriyle göğsüne vurma, parmağını veya elini sallama, oynatma, elini ısırma veya kendine zarar verme gibi
o El ve parmaklarını çok iyi kullanamazlar
o Çevrelerindeki değişime fazla tepki gösterirler; eve gelen yabancılar, yeni bir bakıcı, mekân değişimleri gibi

 

Televizyon ve Otizm

        Gereğinden fazla televizyon seyretmenin, çocuklar üzerinde olumsuz etkisinin olduğu, hatta bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu veya sorunları tetiklediği herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Baş ağrısı, uyku bozuklukları, içe kapanıklık, sosyal gelişim ve dil gelişiminde gerilik, saldırganlık, okuma alışkanlığının ve fizik aktivitenin azalması televizyonun neden olduğu düşünülen sorunlardan, uzmanların en çok üzerinde durduğu  birkaç tanesidir. Görüldüğü gibi, aşırı derecede televizyon izlemek beden ve ruh sağlığımızı bozduğu gibi, sosyal, toplumsal ve kültürel hayatımızı da olumsuz yönde etkilemektedir.
Son yıllarda ailelerin, televizyonun neden olup olmadığını merak ettikleri bir başka sağlık sorunu ise çocuklarda otizm sorunudur. Televizyon ile otizm arasında bir ilişki olmakla birlikte, bu ilişkinin nedensel bir ilişki olduğuna dair bilimsel bir kanıt yoktur. Bu ilişki daha ziyade otizme yatkınlığı bulunan bireyin bu sorununun tetiklenmesi şeklindedir. Televizyon ile otizm arasındaki ilişkiyi anlamak için öncelikle otizmin tanısını ve belirtilerini incelemek gerekir. Otizm ve diğer iletişim sorunu gecikmiş konuşma sorunu bulunan bireylerde kesinlikle televizyon sınırlanmalı mümkünse kaldırılmalı ve yerine insan unsurunun ön planda olduğu etkinlikler konmalıdır.


Televizyon ve Otizmin İlişkisi

         Otizmin oldukça geniş bir semptom yelpazesi vardır. Televizyon bu geniş yelpaze içinde bazı semptomların kuvvetlenmesine veya ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle yukarıda sayılan dil, iletişim ve sosyal beceriler alanlarındaki semptomları nitelik ve nicelik olarak arttırabilir. Örneğin, zaten insanlara karşı ilgisiz olan çocuk, televizyon nedeniyle insanlardan iyice uzaklaşabilir.

         Aile üyeleri, televizyonla ilgilenen çocuğu, televizyondan koparıp, onunla ilişki kurmakta güçlük çeker. İnsanlarla iletişimi azaldığı için göz kontağı kurma süreleri ve dili kullanma gereksinimleri de azalır. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi televizyon, var olan semptomları zaman içinde giderek arttırma ve güçlendirme etkisine sahiptir. Bu nedenle televizyonun izlenme süresi çocuğun durumuna göre mutlaka uzmanlarla birlikte tayin edilmelidir.
         Televizyonun otizme bir başka olumsuz etkisi de tedavinin etkinliği azaltması konusundadır. Televizyon, yukarıdaki örneklerde belirtilen nedenlerle, eğitim programları ile çocuklara kazandırılmaya çalışılan sosyal ve iletim becerilerinde gerilemeye neden olmaktadır.

 

         Özetle televizyon,  otizme neden olmaz, ancak bazı otizm semptomlarını kuvvetlendirici ve otizm tedavisinin etkinliğini azaltıcı etkisi nedeniyle, otizm belirtileri gösteren çocuklarda, tanı konmayan vakalarda bile, televizyonun dikkatle ve sınırlı sürelerle izlenmesine izin verilmelidir. Ayrıca otistik olmayan çocuklarda bile, okul öncesi dönemde özellikle 3 yaşından önce, çok uzun süre televizyon izlemek belli alanlarda gelişim geriliklerine ve başka sorunlara neden olabilmektedir. Çocukların yaş grubuna uygun olmayan programları izlemelerine ruh sağlıklarına ciddi biçimde tehdit edebilmektedir.

         Bu nedenle hepimizin geçtiğimiz çağın harikası bu cihazın kullanımı konusunda çocukları sağlıklı ve doğru yöntemlerle yönlendirmemiz gerekir.

GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM  

                                                                                                                                      GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM

Hizmet verdiğimiz ilçeler: Kartal, Pendik, Maltepe, Tuzla, Sultanbeyli, Kadıköy, Üsküdar, Adalar, Sancaktepe

Tüm Mahallelere modern yaygın güvenli servis hizmetimiz vardır. Kalitemiz İSO 9001 Kalite belgesi güvencesindedir.
Hizmet verdiğimiz gruplar: İşitme, Bedensel, Zihinsel engelliler, Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Özel Öğrenme Güçlüğü
Gökkuşağı Özel Eğitim KursuAdres:Atalar Mah. Köroğlu Cad. No:32 Kartal /İstanbul
(Esentepe Anaokulu Karşısı)

                                                                                                                                               
< Önceki   Sonraki >

GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM KURSU

KARTAL: Atalar Mh. Köroğlu Cd. No:32 Cevizli - Kartal İstanbul

E-Mail: ozelgokkusagi@gmail.com

Kartal Tel: 0216 473 21 28