Tıklayın Başvurun...
ANA MENÜ
Anasayfa
HABERLER
SANAL GEZİ-FOTO
SORU SOR!
PROGRAMLARIMIZ
ENGELLİ HAKLARI
İLETİŞİM
MAKALELER
BİZ KİMİZ
İNSAN KAYNAKLARI
UYGULANAN TESTLER
WISC-R Zeka Testi
Gelişim Testleri
Kişilik Testleri
Okul Olgunluğu Testi
BİLGİ BANKASI
Konuşma Terapisi
ZİHİNSEL ENGEL
Özel Öğrenme Güçlüğü
Down sendromu
İşitme Engeli
Otizm
Serebral Palsy
GECİKMİŞ KONUŞMA
DUYUSAL DAVRANIŞ
SOSYAL UYUM GÜÇLÜĞÜ
Görme Yetersizliği
Kromozom Anomalisi
Fragile X Sendromu
Dikkat Eksikliği
HiperaktiviteBozukluğu
Ortopedik yetersizlik
SPİNA BİFİDA
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
REAKTİF BAĞLANMA
FENİLKETONÜRİ
OKUL KORKUSU(FOBİSİ)
ÖNEMLİ TELEFONLAR
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
Otizm ile Oyun
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA OYUNUN ÖNEMİ
ÜYELİK

Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Üye olduğunuz zaman kurumumuzun yapmış olduğu seminerler, toplantılar ve eğitim çalışmalarından haberdar edileceksiniz.
Gökkuşağı
 • 2003 yılından beri özel eğitimde öncü olan kurumumuz İstanbul Anadolu yakasının en donanımlı merkezlerinden biridir. Kartal, Pendik,Tuzla, Maltepe, Sultanbeyli,Kadıköy Üsküdar, Adalar, Ümraniye, Sancaktepe ilçelerine hizmet sunmaktayız.Tamamı özel eğitim meslek uzmanı olan kurucularımız ve kaliteli eğitim kadromuzla (Zihinsel engelliler öğretmeni, Okul öncesi öğretmeni, Özel Eğitim sınıf öğretmeni, İşitme engelliler öğretmeni, Fizyoterapist, Psikolog, Psikolojik danışman, Konuşma terapisti, Çocuk gelişimi ) özel çocuklarımıza bireysel ve grup özel eğitim hizmeti sunmaktan gurur duyarız. 

 • Bedensel Engelli yani Spina bifida, Cerebral palsy CP, ( serebral palsi sp ) Epilepsi, kromozom anomalisi, Mikrosefali, Hidrosefali, makrosefali, gelişim geriliği veya başka sebeple yaşıtlarından belirgin olarak geri olan bireylere kaba ve ince motor becerisinin gelişmesine yönelik fizyoterapi eğitimi uzman fizyoterapistlerimizce verilmektedir. Oturma, yürüme, vb. beceriler.

 • Eğitilebilir yani Hafif (mental retardasyon) zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan ve gerekli destekle normal okulda akranlarıyla kaynaştırma şeklinde eğitim gören bireylere veya özel eğitim sınıflarında okuyan bireylere gerekli bireysel ve grup eğitimi verilmektedir. Okul öncesi beceriler, okuma, yazma, temel matematik, vb. beceriler.

 • Öğretilebilir yani orta veya ağır (mental retardasyonu) zihinsel öğrenme yetersizliği bulunup akademik becerilerde ciddi zorluklar yaşayan ama pekçok bağımsız yaşam becerisini öğrenebilen bireylere bu beceriler beceri analizi yapılarak öğretilmektedir. Özbakım becerileri, iletişim becerileri, sosyalleşme becerileri vb. 

 • Yaygın gelişimsel bozukluk geniş dairesi içinde bulunan bazen otizm, asperger, reaktif bağlanma bozukluğu gibi tanılar konmuş bireylere yani; zihinsel engeli olmasa da genel olarak iletişim ve sosyal uyum  becerilerinde ciddi sorunlar yaşayan olan bireylere bireysel ve grup eğitimi verilmektedir. İletişim becerileri, sosyalleşme becerileri, akademik beceriler vb.

 
Gökkuşağı
 • İşitme engelli ve/ veya Konuşma bozukluğu  yani belli bir orandan fazla işitme kaybından dolayı genelde bireysel işitme cihazı kullanan, dil ve iletişim becerileri yaşıtlarının seviyesine ulaşamamış, yine aynı sebepten okul derslerinde zorlanan ve çoğunlukla öğrenme yetersizliği bulunmayan ve normal okullara devam eden bireylere bireysel ve grup eğitimi verilmektedir.

 • Özel öğrenme güçlüğü ( disleksi, disleksia ) bulunan yani; zihinsel öğrenme güçlüğü olmamasına rağmen okuma yazma ve matamatik gibi alanlarda yaşıtlarıyla belirgin farklılıklar gösteren, bireylere bireysel ve grup eğitimi yapılmaktadır. Algı çalışmaları, dikkat artırma, okuma, yazma, matematik çalışmaları  

 •  Milli EğitimBakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış programlar doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde çalışmaktayız. İstanbul Anadolu yakasında İSO 9001 kalite belgeli tek kurum olarak kaliteli çalışmalarımıza devam etmekteyiz.  

 • Ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bireysel ve grup eğitimi imkanı sunmaktayız. Öğrencilerimize ve velilerimize ihtiyaç duydukları konularda Psikolog ve Psikolojik danışman hizmeti de sunmaktayız. Öğrencilerimize gerekli durumlarda Denver gelişim testi, zeka testleri, kişilik testleri uygulamaktayız. 

 • Servis kurumumuz tarafından temin edilmekte olup makul bir katkı ücreti karşılığında bu hizmet yerine getirilmektedir.

 • Herbiri Gökkuşağının renkleri gibi farklı özellikler gösteren yine Gökkuşağının renkleri gibi değerli, güzel ve biricik olan çocuklarınıza, hakettikleri kalitede eğitim hizmetini ilgi bilgi ve sevgi ile sunmaktayız. 

 • Geniş uzman kadrosu ile her türlü teknolojiyi ideal ve modern ve güvenli eğitim mekanımızda güleryüzle sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. İlkemiz kendi çocuklarımıza layık hizmetleri siz ve çocuklarınıza sunmaktır.

 • GÖKKUŞAĞI AİLESİ....

 
Fenilketonüri (FKÜ)
özeleğitim (Fenilketöniri)Fenilketonüri nadir görülen kalıtsal metabolik hastalıklardan biridir. Anne ve babasında hastalık yapmayan bozuk genleri alan bir çocuk fenilketonüri hastalığı ile doğmaktadır.
 
Down Sendromunda Fizyoterapi ( Fizik tedavi)

 Down sendromlu bebeklerde  genel hipoton( gevşeklik ) bir yapı vardır. Buna bağlı olarak kaba motor gelişimlerinde gerilik oluşur. Erken dönede baş bez bebek gibi geriye düşebilir, oturma, sürünme,

 
Otizm ile Oyun

 Oyun, yaşamın her devresinde var olan bir etkinlik olmakla birlikte, özellikle yaşamın ilk yıllarında çocuğun içinde yaşadığı dünyayı tanıması; mutluluk, kaygı, sevinç gibi duygularını ifade edebilmesi için en uygun anlatım şeklidir.

 
Zihinsel Engel

   Zihinsel işlevlerin yanısıra kavramsal,sosyal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılıklar gösteren kişiler zihin engelli olarak adlandırılmaktadır. Zihin engelli kişiler yavaş öğrenir ve öğrenme kapasiteleri sınırlıdır.Günlük yaşamın

 
İşitme Engeli

İşitme Engeli

İşitme Kaybı: Bireyin işitme duyarlılığının onun gelişim, uyum özellikle de iletişimdeki görevlerini yeterince yerine getirememe halidir.

İşitme Engeli: Bir bireyin işitme eşik düzeyinin, herhangi bir frekansta odyogram

 
Yaygın Gelişimsel Bozukluk ( Otizm, asperger,vb)

Otizm

      Uluslararası alanda otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Otizm ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik çeşididir. Doğuştan var olabildiği gibi üç yaşına kadar olan dönemde de ortaya çıkabilir.

 
Özel Öğrenme Güçlüğü ( Disleksi, Disleksia)

Öğrenme Güçlüğü         Öğrenmeyle ilgili bir sorun olarak algılanmakta ve tanıtılmakla birlikte; gördüğümüz, duyduğumuz ya da dokunduğumuz tanımaya çalıştığımız şeylerin algılanmasıyla ilgili ya da işlenmesiyle ilgili bir sorun olarak yaşanmaktadır. 

 
Down Sendromu

Down Sendromu        Anne ve babalar çocuklarına kendi kalıtsal özelliklerini yumurta hücreleri ile verirler. Bu hücreler anne ve babadan aldıkları bir takım (23) kromozom aracılığı ile bu görevi yaparlar. Anne babanın eşit katkısıyla 46 kromozomlu normal

 
Gecikmiş Konuşma

Konuşma Bozukluğu        Çocuğun konuşması yaşından beklenenden çok geri ya da konuşma gelişimi açısından çok daha yavaşsa, o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır.

 
Kromozom Anomalileri

Kromozom AnomalileriKromozom bozuklukları genellikle mayoz olarak adlandırılan hücre bölünmesi evresinde meydanagelmektedir. Normal bölünme sürecinde eşlerin herbirinden 23 kromozom gelmektedir. Böylece

 
Duyusal Davranış ve Sosyal Uyum Güçlüğü

  Sağlık durumu zihinsel ve duyusal faktörlerle açıklanamayan, bireyin kendisi ve çevresiyle dengeli,doyurucu ilşki kurma ve sürdürmede güçlük çekme,genel bir mutsuzluk depresyon hali,bireysel veya okul problemleriyle

 
Fragile X Sendromu

 

Fragile X SendromuFragile X  (Frajil X) Sendromu genetik bir bozukluktur. Tanılama doğum öncesinde yapılabilmekle birlikte genellikle gelişimsel geriliklerin gözlenmesi yada kulakların büyüklüğü nedeniyle erken çocukluk döneminde yapılmaktadır.

 

 
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

 

Hiperaktivite           Çocukta yedi yaşından önce başlayan, en az iki ortamda (ev,okul)altı ay süreyle yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik(hiperaktivite) ve dürtüsellik belirtileriyle görülen bozukluğa denir.

 
İŞİTME PROBLEMİ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİM?

Çocuğunuzda;

- Konuşurken bazı harfleri unutma yada değiştirme, kelimeleri yanlış söyleme, sürekli fısıltı veya yüksek sesle konuşma, monoton bir konuşma, benzer sözcükleri karıştırma.

 

GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM KURSU

KARTAL: Atalar Mh. Köroğlu Cd. No:32 Cevizli - Kartal İstanbul

E-Mail: ozelgokkusagi@gmail.com

Kartal Tel: 0216 473 21 28